Политика на враќање

Доколку не сте задоволни со вашиот производ, истиот можете да го замените или да го вратите со 100% поврат на вашите средства. Производот можете да го вратите или замените во рок од 7 дена по примање на пратката. Вратениот или заменет производ мора да биде добро спакуван, по можност во истото оригинално пакување.

Сите трошоци за враќање на производот се на товар на купувачот.